اشکان خطیبی رو خیلی دوست دارم

یعنی تا قبل از اینکه مربی خنداننده شو باشه ازش خیلی خوشم نمیومد
اما بعدش نظرم عوض شد
به نظرم آدمیه که با جون و دل واسه چیزی که میخواد زحمت می کشه
کم کاری نمی کنه و از اوناس که واسه هرچی که بخواد به دست بیاره می جنگه
از اونایی که از جون و دل مایه میذارن و خسته هم نمی شن
وقتی تصویرش رو تو اون فیلمی دیدم که واسش به طرز وحشتناکی وزن کم کرده بود
طوری که استخون های بدنش کاملا معلوم بود
احترامم نسبت بهش بیشتر شد
آدم با وجدانی که وقتی قراره کاری رو انجام بده واسش هیچ کوتاهی ای نمیکنه


چند وقت پیشا یه فیلم از تئاترش دیدم که بعدش رفتم این جمله رو تو یاد داشت های گوشیم نوشتم
باشد که پند گیرم
و چقدر این جمله خوبه
و چقدر اون تاکیدش موقع گفتنش رو دوست دارم
انگار که داره حرص خودشو خالی می‌کنه که ببین دنیا منو نتونستی شکست بدی
و این بود اون چیزی که نوشتم:

اشکان خطیبی:بیست و سه سال گذشته من هنوز دارم همون کاری که دلم میخواد رو میکنمفیلمش:

https://www.instagram.com/p/BlyDQ4HFYNs/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1e4hxgq0utxhj


و من چقدر دلم میخواد هزاران بار ببینمش و با همون غلظت به خودم بگم
 هر کاری دوووووسسسسسس داری بکن