دستگاه فشار سنج گرفتیم
خوش خواب با اون قد و قواره ش ورش داشته آورده ش وسط هال
دمی رو صدا میکنه میگه بیا فشار بگیریم
هرکی فشارش کمتر بود بره واسه اون یکی بستنی بگیره 😆

یعنی مغز در حد عدس دیگه با ارفاق نخود مغز به حساب بیان🤦‍♀️