بهش گفتم فردا بره دانشگاه از اون پنجره کوچولوهای کلاس از کسایی که سر کلاسن عکس بگیره به عنوان مفسد کلاسی پخشش کنیم

قرار شد با سنگ هم یکی یه دونه بزنه پس کله شون و بابت هر نفر ده تومن بهش بدیم

البته این پیشنهاد سنگ خیلی به دل اون ننشست

متاسفانه اون بی حیاتر از من بود و سنگ پس کله رو با چوب در..... جا به جا کرد  :/


(البته اینم بگم که من چونه زدم و گفتم ده زیاده این قزمیت های ما حداقل سی نفر میرن و میشه سیصد تومن و خرجش بالاست که گفت ده نفر جمع شید واسه هر مفسد نفری هزار تومن بدین که قبول کردم و گفتم حله دادا)