حالا که عرضه ی تصمیم گیری نداشتم

اتوبوس ظهر پنجشنبه کلا کنسل شد

تا با خیال راحت صبح جمعه برم