تو اون پست دری وریم یادم رفت بگم

چند روز پیش به ل گفتم من پنجشنبه غروب میرم یا جمعه صبح که تخت پایین بگیرم و اتاقم رو عوض کنم تو میای یا نه؟ 

انگار راضی نبود زودتر بیاد و گفت من تخت بالا میخوام خودم حالا بعدا هم خبرت میکنم که میام یا نه

گفتم باشه

دروغ چرا از خدام بود که باهم نریم، دل خوشی ازش ندارم که

اینم که بهش گفتم واسه این بود که یه تعارف زده باشم بعدا نگه جام گذاشت رفت

روزی که میخواستم بلیط بگیرم گفتم قطعی بگو که بلیطم رو میخوام بگیرم اگه نمیای تا صندلی تک نفره بگیرم

گفت بذار بپرسم و اینا بعد گفت:

پرسیدم

من ظهر میرم☺️


همین

نمیدونم چرا احساس کردم اون ایموجیش از صد تا فحش بدتره(شمام همچین حسی دارین؟ ) 

خیلی رک و راحت گفت چون باید صبح زود پاشیم و اینا نمیام

من بودم حداقل یه تعارفی ببخشیدی چیزی میگفتم

یا اون ایموجی گوهت تهش گذاشتی چیه آخه؟


گذشت تا امروز

این اسکرین بخشی از پیام هاییه که امروز دادیمهه

فک کرده من خرم

میگه بابام نمیتونست صبح زود منو برسونه به اتوبوس و گرفتاره

اولا که من میدونم اونقدر گرفتار نیست که نتونه بچه ش رو برسونه به اتوبوس

دوما همون روز گفت چون صبح زود باید پاشم نمیام

سوما آدم گرفتار نمیتونه صبح زود بیاد برسونه ش ولی دم ظهر میتونه؟ جل الخالق نمردیم و نمونه جدیدی از گرفتاری رو دیدیم

ادم هرچقدر هم که کار داشته باشه تایم اول صبحش خالی تره تا ظهر

اونم روز جمعه که تعطیلهحالا میخوام چیکار کنم؟ 

بهش گفتم باشه عشقم چشم حتماااا میرم برات تختم میگیرم

اما اونو فقط گفتم

چیزی که میخوام عمل کنم اینه که برم تو اتاقش اگه تخت خالی نبود بعدا منت بذارم که وای عشقم من رفتم و تخت خالی نبود ها

اگر هم خالی بود نمیگیرم و میگم یادم رفت یا گرفتار کارای خودم بودم یا هرچی

حالا که اون واسه من زیر آبی میره چرا من نرم؟

چرا وقتی بهش میگم بیا دوتایی زود بریم تخت پایین بگیریم میگه نمیخوام و بالا میخوام

بعد که من به سختی میوفتم و میرم، میگه بی زحمت یه دونه پایینم واسه من بگیر؟ 😑

مگه خودش چلاغه که نمیاد و واسه یه نصفه روز بیشتر موندن این فیلما رو در میاره؟ 

هرچند به روشم آوردم

اما پر رو تر از این حرفاس 😖پی نوشت1:شوخی شوخی خوب بارش کردم یا کم گفتم؟ جا داشت بازم ها ولی گفتم بذار عنش رو درنیارم

عاشق این نیش تیکه هام که میندازی و ول میکنی قضیه رو


پی نوشت2:اون آنبلاک پایین رو میبینین؟

تا کی لمسش نکنم که دلم خنک شه خوبه؟