خیلی وقتا یه چی میخوام بگم

تو ذهنم بهترین جمله ها رو که حق مطلب رو ادا کنه به زبون خودمون میارم

ولی وقتی معادل سازیش میکنم به فارسی و مینویسمش اصلا به دلم نمیشینه

حتی خیلی وقتا احساس میکنم که معادلش رو دقیق نمیتونم بیارم و اونچه که مد نظرمه رو نمی فهمید

آخریشم امروز غروب

عمه م سر خاک عموم یه چی گفته که مامان غروب واسه ماها گفت

جمله ش بدجور به دلم نشست

اما واقعا نمیدونم چطور میشه معادل سازیش کرد

و چطور میشه گفتش که قشنگ منظوری که مد نظر اونه رو برسونه :(

به نظرم فارسی تنها خیلی ناقصه

واقعا معادل خیلی چیزا رو نداره

و من موندم با این معادل ندارا چه کنم

شایدم داره و من بلد نیستم ☹️