از وقتی اومدم دهنم ساییده شده

امروز قراره به سومین اتاق هم اسباب کشی کنم

خدا کنه این یکی اوکی باشه

ببخشید بابت کامنتا این چند روز انقدر سگ دو زدم همون سر شب بیهوش میشدم اصلا وقت نشد

حالا بعدا میام میگم کل ماجرا رو