قلب رو خوب دادم اما شاید تنفس رو بیوفتم :(
هرجا رو حذف کرده بودم ده تا سوال داشت
میدونی بدبختیش کجاست؟
اینکه نمره ها رو میزنن تو برد
و امان از بی آبرویی😭