واقعا دارم سرخورده میشم

نزدیک دو سه دور بیو رو بخونی و باز امتحانو خوب ندی :/

چرا آخههههههه؟

چند روز بود همه ش فکر میکردم خنگم

آخر رفتم از بچه ها پرسیدم شمام یه دور میخونین بعد دوباره که برمیگردین هیچی یادتون نمیاد و اصلا انگار نه انگار که خوندین؟

گفتن آره بابا ماهم یه فصل رو که تموم میکنیم میریم یه نگاه به فصل قبلیش میندازیم همه ش پریده

ل هم گفت من زنگ زدم به بابام گفتم مغزم افول کرده و خنگ شدم و اینا

که شکر خدا اینجا فهمیدم مشکل از من نیست و درسش شخمیه و همه اینجورین

ولی واقعا الان جای سواله که اینایی که ماکس میشن و نمره بالا چه غلطی میکنن واقعا؟؟؟ 

هر هفته م امتحان داریم تا برسه به فرجه ها و پایان ترم

یعنی تا بهمن باید یه سره درس خوند :(