سر کلاس تربیت بدنی پام گرفت

خیلی جزئی درد میکرد طوری که به بازی ادامه دادم

الان اومدم افتادم رو تخت مثل سگ جون میدم و دردشم داره بیشتر میشه :(

دریغ از یه دوست

دریغ از یه دلخوشی

اگه بدتر شه خودم باید زیر بغل خودمو بگیرم ببرم تن لش مو بندازم بیمارستان

بهتون گفته بودم هیشششششکی خانواده آدم نمیشه؟