ما یه درسی داریم هم شنبه ارائه میشه هم سه شنبه
بعد بچه های ما ورداشتن اونی که سه شنبه ارائه میشه رو درو کردن
در حالی که اون واسه ما نیست اونی که شنبه س واسه ماست :/
چون شنبه رو تداخل داره و آموزش هنوز درستش نکرده اینو ورداشتن
الان سال بالایی هامون لنگ موندن کل ظرفیت کلاسشون پر شده :/
منم هرچی بهشون میگم برین واحدای اون بدبختا رو پس بدین تو مغزشون فرو نمیره نمی فهمن :/