میاد پی وی از من می پرسه چه کنم؟(همون که میگفت مگه داریم خرید و فروش ماشین میکنیم) 

شیش ساعت واسش توضیح دادم آخرش خودشم شرمنده شد گفت ببخشید انقدر ازت سوال می پرسم

بعد تو گروه بچه ها بهش یه چی دیگه میگن

میگن نه برو فلان کارو بکن

اینم میره انجام میده :/

اگر من یاسین تو گوش خر میخوندم بیشتر نتیجه میداد🤦‍♀️