اوه شت

یه گند گنده زدم الان فهمیدم

من وقتی استرس میگیرم مغزم گوز پیچ میکنه

از امروز به فکر افتادم که برم درمانش کنم(اگه راهی داره با روانشناس و اینا بگید)

سر کنکورم استرس میگرفتم می ریدم

سر مسابقه آزمایشگاه شیمی مون مرحله اول با یه نمره توپ قبول شدم

واسه دومیش استرس گرفتم زدم در یه بوته چینی رو شکوندم و بدتر ریده شد به استرسم و اونم ریدم

واسه عملی آناتومی مونم نمیدونم گفتم یا نه

جلو استاد تو سالن تشریح گریه کردم😖

کتبیش رو خراب کرده بودم اینم خراب میشد میوفتادم

با اینکه شب قبلش کلی تمرین کردم استرس گرفتم سر امتحان اسم خودمم یادم رفت

رفتم استادم مهربون بود

بهم گفت چندتا نفس عمیق بکش و آروم باش و اینا خلاصه دلشم سوخت فکر کنم نمره خوب داد


امروزم الان سر ناهار یه چی یادم افتاد

داشتم با خودم فکر میکردم که واقعا چرا اینطور شد و زدم به جدول؟ 

به تنها نتیجه ای که رسیدم اینه که

هر چی فکر میکنم موقع پارک دوبل یادم نمیاد فرمون رو چرخونده باشم🤦‍♀️

یعنی بابام کمین کرده بود واسه افتادنم و تلافی کردن اینکه میگفت بیا تمرین و نمی رفتم

افسره هم بهم گفته بودن وحشیه و ترسونده بودنم

ماشینه هم میگفتن کلاجش فلان و بهمان

این شد که استرس گرفتم

از پارک در اومدم

دنده عقب رفتم

فرمون رو شکوندم و رفتم سمت جدول

اما بعدش رو دیگه یادم نیست

یعنی یادم نمیاد که بعدش فرمون رو به سمت خیابون چرخونده باشم

چون کامل باید چند دور بچرخونی

اما من همچین چیزی یادم نیست

اگر هم چرخوندم یه دور بوده مثلا

همین شد که رفتم تو جدول

وگرنه به عمرم حتی تو اولین جلسه آموزشیم هم همچین گندی نزده بودم

الان این دفعه رو مثلا خیالم راحت بود که بار اول افتادن رواله غمت نباشه

ولی واسه سری دوم از همین الان استرس گرفتم

اینجور که معلومه احتمالا اصلا ماشینم نتونم روشن کنم دیگه

الان من چه خاکی بگیرم مینه سرم؟