فردا باید آزمایش بدم

تا دوازده ساعت قبلش نباید چیزی بخورم

بعد من یه جوریم که نهایتا بتونم یه ساعت چیز میز نخورم

مدام تو خونه میگردم به خوراکیا دستبرد میزنم

الان واسه اینکه بتونم دوازده ساعت چیزی نخورم تصمیم گرفتم دوازده ساعته رو بخوابم

یعنی حدود هفت بخوابم تا فردا

ولی الان خوابم میاد

چند لیوان دوغ خوردم بدنمم به دوغ حسسساسسس دارم از خماری میمیرم

اگه الان بخوابم شب بیدار میشم تا صبح دیگه هیچی نخورم اذیت میشم

الانم دارم مثل اینا که تو کوهستان گیر کردن به خودم میگم نخواب نارنجی فقط چند ساعت دیگه مونده تو میتونی

از اون ورم یکی تودلم میگه گوه نخور بابا نمیتونی بگیر بخواب تا فردا یه غلطی میکنی دیگه

نهایتا نمیری آزمایش بدی

حالا در جدال بین این دوتا موندم

بعدا میام میگم کدوم پیروز شد :/