:/

:/

و بازم :/


همه ش میگن تو دانشگاه خیلی حواستون به کاراتون باشه ملت چهار چشمی تحت نظر میگیرن

من باور نکردم تا امروز

امروز قبل از عملی آناتومی رفتیم نشستیم رو نیمکت راهرو

خلوتم بود

بعد من زیر لب طوری که خودمم به زور میشنیدم داشتم این آهنگ اولین شب آرامش رو زمزمه میکردم بعضی وقتام ل باهام میخوند

الان تو کانال کراش دانشگاهمون ورداشتن درموردمون نوشتن که اونایی که طبقه همکف فلان جا بودین صداتون خوب بود و اینا😳🤦‍♀️

حالا به اینکه ما صدامونم خوب نیست و طرف مسخره کرده احتمالا کاری نداریم

ناموسا چطور اصلا صدامونو شنیده؟

بعد من این همه تو راهرو های دانشگاه منگل بازی درمیارم و مثل خر تی تاب داده شده می خندم یا مثل بچه مدرسه ایا بالا پایین می پرم

یعنی الان اونا هم دیده شده و اینجانب سوژه دانشگاه شدم🤔

از این به بعد باید آسه برم آسه بیام که با همچین جونورایی هم دانشگاهی ام