ل میگه ف هر شب خرد خرد درس میخونه

میگم خو اینطوری هر روز باید درس بخونه که

ما یهو نزدیک امتحان پاره میشیم همه ش رو جمع میکنیم

ولی اون خرد خرد جر میخوره

میگه نمیدونم بذار یه بار اندازه بگیرم ببینم میزان جراحت ما بیشتره یا اون🤔پی نوشت:کاش یه روز بیشتر وقت داشتم☹️یا حتی چند ساعت😣