احساس میکنم مغزم داره رو به زوال میره

وگرنه اینکه تقریبا دو سه دور آناتومی بخونی بعد به گوه خوری بیوفتی واسه پاس شدن نرمال نیست به نظرم🤔🤔🤔

نمیدونم این طبیعیه یا نه

چون یه دختره م بود گفت سه دور فارما خونده افتاده😂


درسته سر جلسه م خنگ بازی در اوردم و مثلا تو نام گذاری قشنگ دیدم فلش زده رو سینوس کرونری ولی نوشتم ورید بطنی خلفی

بعد گفتم نارنجی اینکه فلشش رو سینوسه س

بعد گفتم نه بابا این لابد می خواسته فلش رو یه ذره ببره پایین تر حواسش نبوده وگرنه منظورش همینه :/


ولی درکل احساس میکنم مغزم افول پیدا کرده

دو روز پیشم نشستم یه فصل بیو خوندم

امروز سر دور دوم یادم نمیومد ماجرا چی بود اصلا🤦‍♀️

قبلا ها یه درسی رو نصفه میخوندم میرفتم نمره م عالی میشد

الان مثل سگ دارم خر میزنم(خودمم نمیدونم چطور میشه مثل سگ خر زد خواهشا گیر ندین)

ولی امتحانامو یکی پس از دیگری با قدرت میرینم :(