و از همه مهمتر اینکه الان من با این پای علیل چطوری برم دشویی؟

از دیروز ظهر که اومدیم خودمو نگه داشتم که صبر کن پات خوب میشه

اما دیگه نمیکشم ناموسا

حالا اینو ولش الان میتونم یکم درد بکشم و برم

اگه خوب نشه مثلا گچ بگیرنش تکلیفم تو این خراب شده چی میشه؟


بهتون گفته بودم اگه بچه دار شم نمیذارم بچه م خوابگاهی شه و شده واسش خونه میگیرم؟