از اتاق خبر گزاری کلاسمون خبر رسید گویا بالاترین نمره 16 بوده بعد استاد اومده دیده به علاوه یک چهارم میشه بیست و به همه یک چهارم اضافه کرده😊

بعد میگفتن حالا کی بوده که 16 شده؟

منم هیچی نگفتم ل هم از حرص برگشت گفت خیلیا بودن :/

دیشبم دقیق یادم نیست ولی فک کنم یه جورایی بهم پروند که حتما فلانی و فلانی و فلانی از تو بالاتر شدن دیگه

حالا ولش کن حرص اونم نمیخورم

... لقش ظهر که بریم تربیت بدنی میرم انقدر میکنمش تو چشمش تا بترکه

حالا نمیدونمم فقط من 16 بودم یا کسای دیگه ای هم بودن

ولی خب اینکه فقط و فقط خودت ماکس باشی بدون شریک کیفش بیشتره

خلاصه که

برید کنار ماکسی نشید😎


ندید بدیدم خودتونین

مثل اینکه دو ترمه همه ش اومدم دانشگاه ها

بار اولمه

ذوق دارم😊