روزی که دیگه قرار نباشه بیو بخونم بهشت منه :(

امتحان اولیش رو از شیش و نیم ، پنج و نیم شدم

و در کل باید از امتحان کتبی بالای نه بشیم

خودمم جر بدم سه و نیم نمره بقیه ش جور نمیشه که پاس شم🤦‍♀️

چرا انقدر منفوره این درس؟

و از اون منفورتر استاداش